• Deutsch
  • English
  • 中文
  • 日本語
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Polski
  • Slovenčina
  • Magyar
  • SvenskaMTM metóda nemusí byt komplikovaná, suchá alebo drahá.

Dohodnút termín
Kompatibilita

TMU CALCULATOR® spracováva MTM1, MTM-UAS, MTM-SD alebo MTM-Logistik a je kompatibilný s registračnými systémami časového hospodárenia ako TAKTIQ® AssemblySuite, CAPP®, Delmia® alebo TiCon®.

Konfigurácia

Okrem bežných MTM dát môžete používať aj vlastné dátové karty a časové moduly. Vytváraniu komplexných nadstavieb sa nekladú žiadne hranice.

Produktivita

Zvýšte svoju produktivitu nasadením správnych prevádzkových prostriedkov. TMU CALCULATOR® Vám v porovnaní s bežnými metódami ponúka vypracovaním MTM analýz až 50 percentnú časovú úsporu.

Obsluha

Prehľadné a intuitívne ovládanie ponúka rýchly úvod do systému a vyžaduje veľmi krátky čas na zaškolenie.

Transparentnosť

Analyzačné normy a integrované pravidlá s upozornením na chyby zaručujú zvýšenú kvalitu dát.

Akceptácia

Ovládanie a transparentnosť tvoria základný kameň dôveryhodnej spolupráce.