• Deutsch
  • English
  • 中文
  • 日本語
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Polski
  • Slovenčina
  • Magyar
  • SvenskaGör framstegen i ditt arbete mätbara.

Kontakt
Kompatibilitet

Verktyget TMU CALCULATOR® bearbetar MTM1, MTM-UAS, MTM-SD eller MTM-logistik och är kompatibel med tidsekonomiska inventeringssystem som CAPP®, Delmia®, TiCon® eller TAKTIQ® AssemblySuite.

Konfigurering

Utöver konventionella MTM-data kan du använda dina egna datakort och tidsbyggstenar. Det finns obegrändade möjligheter att skapa en komplex konstruktionsnivå.

Produktivitet

Öka din produktivitet genom att använda rätt driftsmedel. Verktyget TMU CALCULATOR® gör det möjligt för dig att spara tid när du skapar MTM-analyser och det upp till 50% i jämförelse med konventionella metoder.

Support

Den transparenta och intuitiva supporten gör att man lär sig verktyget snabbt och att det inte krävs så stora utbildningskostnader.

Transparens

Analysstandard, integrerat regelverk och felhänvisningar säkerställer högre datakvalitet.

Acceptans

Support och transparens lägger grunden för ett tillitsfullt samarbete.