• Deutsch
 • English
 • 中文
 • 日本語
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenčina
 • Magyar
 • Svenska


Korzyści

1. Więcej MTM w krótszym czasie

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Nasze rozwiązanie daje korzyści w ramach

 • obniżenia kosztów lub
 • zwiększenia wydajności

zwiększenia wydajności

 • zarządzania pielęgnacją istniejących danych czasu
 • ponownej oceny/zapisania procesów produkcyjnych

i oferuje przez

 • integrowalne katalogi z autokorektą
 • wizualizację wyników w czasie rzeczywistym bez dodatkowej obróbki na biurowym komputerze

Twojemu przedsiębiorstwu

 • niewielkie nakłady na szkolenia przyszłych użytkowników MTM (integrowalny katalog z autokorektą)
 • wysoką przejrzystość dla pracowników produkcyjnych (wyniki widoczne od razu)
 • wysoki stopień akceptacji przez daną radę zakładową
 • wymagającą zmniejszonych nakładów ocenę przebiegów, procesów, systemów roboczych i rozwiązań
 • wsparcie podczas tworzenia złożonych komponentów procesowych lub grup
 • pewną i korzystną cenowo usługę wprowadzani zmian
 • standaryzowane analizy

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

2. Więcej czasu na to, co jest istotne

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Wykorzystuj swój zaoszczędzony czas na wypracowywanie i realizację nowych potencjałów.

 

Pierwsza aplikacja MTM na tablet do odpowiedniego planowania metod analitycznych i czasu. MTM App. TMU Calculator.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

3. Więcej akceptacji Twoich pracowników dla MTM

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Personel związany z zarządzaniem pracą i czasem
 • Ogólna akceptacja dla zastosowań tabletów
 • Intuicyjna obsługa

 

Personel produkcyjny
 • Przejrzystość (katalogi/autokorekta)
 • Przejrzysta i zrozumiała wizualizacja

 

Osoby z zewnątrz
 • Łatwe wejście w obsługę MTM
 • Przejrzysta i zrozumiała wizualizacja
 • Mobilnie wywoływane definicje, katalogi i wskazówki