• Deutsch
 • English
 • 中文
 • 日本語
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenčina
 • Magyar
 • Svenska


Dina fördelar

1. Mer MTM på mindre tid

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Vår utveckling har för dig fördelen av

 • Kostnadssänkning eller
 • Prestationsökning

per MTM-användare eller intresserade i

 • Vårdmanagement för befintliga tidsdata
 • Nyvärdering/ nyupptagning för produktionsprocesser

och erbjuder också

 • integrerbara regelverk med autojustering
 • Verklig-tid-visning av resultat utan efterbearbetning på ”kontorsdator”

Ditt företag

 • låga utbildningskostnader för kommande MTM-användare (integrerbart regelverk med autojustering)
 • hög transparens mot produktionsmedarbetare (resultat direkt synliga)
 • högre acceptans genom dess driftskvot
 • kostnadsreducerad värdering av förlopp, processer, arbetssystem och lösningar
 • stöd vid framställning av sammanfattande processbyggstenar eller grupperingar
 • pålitlig och lönsam ändringstjänst
 • standardiserade analyser

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

2. Mer tid för det väsentliga

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Använd din nyvunna tid för utarbetning och omsättning av potential.

 

Method Time Measurement

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

3. Mer acceptans från era medarbetare för MTM

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Personal inom arbets- och tidsekonomi
 • Allmän acceptans för surfplattor
 • intuitiv support

 

Produktionspersonal
 • Transparens (regelverk/autojustering)
 • överskådlig och förståelig visning

 

Utomstående
 • MTM är enkelt att lära sig
 • överskådlig och förståelig visning
 • mobilt avropbara definitioner, regler och hänvisningar