• Deutsch
 • English
 • 中文
 • 日本語
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenčina
 • Magyar
 • Svenska


MTM Software

TMU CALCULATOR® – Czasy się zmieniają.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Pierwsza aplikacja mobilna MTM dla komputerów typu tablet do ustalania czasów zadanych bezpośrednio na miejscu.

Przetestowana z sukcesem u jednego z największych dostawców w branży motoryzacyjnej. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania bliższych informacji.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

MTM, Method Time Measurement, KVP, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, CIP, continuous improvement process, Cut Corners.

Twórz swoje analizy bezpośrednio na miejscu i przenoś je do swojego systemu poprzez przyciśnięcie jednego przycisku.

TMU CALCULATOR® (MTM Software / MTM App) obsługuje systemy analityczne zdefiniowanych uprzednio czasów, takich jak

 • MTM-1®
 • MTM-UAS®
 • MTM-MEK®
 • MTM-SD®
 • MTM-LOG® (Logistyka)
 • MTM-kontrola wzrokowa

oraz ukierunkowane na klienta komponenty czasowe, jak np.

 • Daimler C-Values, BMW SD (Standard Data)

Eksport danych z TMU CALCULATOR® jest kompatybilny z programami zarządzania czasem, jak

 • TiCon
 • TAKTIQ AssemblySuite
 • CAPP
 • Delmia
 • TMU LOCALIZER* (*w trakcie rozwoju)

Wysoka jakość danych dzięki zintegrowanym katalogom MTM oraz wskazówki o błędach.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

„Kto właściwie optymalizuje podmioty zajmujące się optymalizacją?”

Kto właściwie optymalizuje podmioty zajmujące się optymalizacją?”
Główną ideą podczas tworzenia aplikacji MTM jako rozwiązania na tablet było stworzenie funkcjonalnego i intuicyjnie obsługiwanego oprogramowania, przy pomocy którego tworzenie kalkulacji MTM będzie odbywało się w tańszy i bardziej zrozumiały dla osób trzecich sposób. Z tego względu szczególny nacisk kładziono na przejrzystość i łatwość zrozumienia przez pracowników produkcyjnych, aby uzyskać wyższy stopień akceptacji dla MTM. „Zwiększ swoją produktywność przez zastosowanie odpowiednich środków eksploatacyjnych.”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


O aplikacji TMU CALCULATOR®
Przez przetwarzanie danych z systemów o zdefiniowanych czasach (np. MTM) dostarcza odtwarzalne metody z jednoznacznym odniesieniem metoda-czas i szczególnie nadaje się do wizualizacji marnotrawstwa wzdłuż całego łańcucha wartości, pozwala obniżyć niepotrzebne koszty oraz zwiększyć konkurencyjność.

Wraz ze zwiększoną produktywnością i w porównaniu z konwencjonalnymi metodami analitycznymi MTM jest optymalnym instrumentem wsparcia podczas ciągłych procesów związanych z poprawą sytuacji.

*TMU = Time Measurement Unit (pol. jednostka pomiaru czasu)Co ją napędza

Napędem rozwoju TMU CALCULATOR® była „dawno sprawdzona” i jedyna, i tym samym również aktualna, metoda tworzenia analiz MTM oraz komponentów procesowych różnych etapów, a także ich zagęszczenia (dotychczas: proces dokumentowany w formie papierowej, przenoszenie go do systemu elektronicznego, przyporządkowywanie komponentów czasowych)).

Oczywiście fakt, że dotychczas bezproblemowe zastosowanie procesu MTM nie zostało w większości dotknięte procesem racjonalizacji (KVP), może wzbudzić wrażenie, że jest ono oczywiście praktyczne, niezawodne i wolne od wszelkich strat, tzn. nie może zaoferować żadnych propozycji racjonalizatorskich w rozumieniu KVP.

I tak w tym przypadku co najmniej ostatnich „7 rodzajów marnotrawstwa” (*) podlega częstej zasadzie „kopiowania bez zrozumienia”. Należałoby przy tym tylko odwrócić lornetkę i zadać sobie pytanie, jak sam mogę siebie zoptymalizować jako „optymalizator procesów”.
Wprawdzie zdanie to brzmi nieco dziwnie i odstraszająco, powodując, że jako optymalizator procesu KVP raczej niechętnie zajmujemy się tymi kwestiami, kierując swoją uwagę raczej na „zielone łączki” i „łatwe produkcje” podmiotów trzecich. Jednak nie trzeba być żadnym praktykiem MTM, doradcą przedsiębiorstw ani Lean-Guru, aby wiedzieć, że przyjemniej jest wyszukiwać i rozwiązywać „problemy” osób trzecich, niż zajmować się swoimi własnymi problemami.

Pierwsza aplikacja MTM na tablet do odpowiedniego planowania metod analitycznych i czasuCo myśli

Ideą podczas tworzenia MTM nie było negowanie jako systemu dla zdefiniowanych czasów, lecz wręcz przeciwnie –zoptymalizowanie zastosowania tej dotychczas odnoszącej sukcesy metody do mierzenia przemysłowych procesów produkcyjnych poprzez skrócenie drogi od chwili śledzenia procesu na miejscu, przez dokumentację poszczególnych kroków procesowych na papierze, aż do przedstawienia tego wszystkiego na komputerze w rozumieniu KVP. Drogi przebiegu, niepotrzebne przestoje, braki jakościowe mogły zostać zredukowane do prawie nieznaczącej wielkości, co prowadzi do znacznego wzrostu produktywności podczas tworzenia analiz MTM.

MTM, Method Time Measurement, KVP, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, CIP, continuous improvement process, Cut Corners.Co nią kieruje

Celem jest stworzenie usługi dodanej (wartości dodanej) oraz wygenerowanie zwiększenia produktywności podczas przygotowania pracy (AV) lub w zakresie Manufacturing Engineering (ME), co jest już obecne w produkcji. Nasz rozwój produkcji ma dać pracownikom możliwość większego skupienia się na ergonomicznym kreowaniu stanowiska pracy, przeszkoleniu pracowników produkcyjnych według ustalonych z góry procesów zadanych lub na realizację możliwych potencjałów, tworząc tym samym wartość dodaną dla przedsiębiorstwa lub dla klienta, a także trwale zapewnić konkurencyjność.

mtm app tmu calculatorCo powoduje, że jest lepsza

Patrząc wyłącznie na nakład pracy związany ze stworzeniem analizy według MTM, redukcja nakładów pracy w aplikacji TMU CALCULATOR® wynosi ponad 40% w porównaniu do ogólnie znanej metody analitycznej. Ta produktywność ma przynieść korzyści średnim przedsiębiorstwom, które rezygnują z wprowadzania systemu wynagradzania uzależnionego od wyników według MTM z powodów związanych z kosztami i opłacalnością, korzystając z oceny czasu REFA lub czasów szacowanych. Właśnie dlatego uznaliśmy za konieczne zoptymalizować metody tworzenia analizy na podstawie MTM i w ten sposób utrzymywać koszty wprowadzenia MTM na niskim, opłacalnym z biznesowego punktu widzenia poziomie.

TMU CALCULATOR® – CZASY SIĘ ZMIENIAJĄ. - PIERWSZA APLIKACJA MTM DLA KOMPUTERÓW TYPU TABLET DO USTALANIA CZASÓW ZADANYCH BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU.


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Właściwości techniczne

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Kompatybilność

TMU CALCULATOR® przetwarza MTM-1®, MTM-UAS®, MTM-SD®, MTM-LOG® (Logistyka) lub wartości C Daimler oraz jest kompatybilny z ekonomicznymi systemami zbierania danych, jak np. CAPP, Delmia lub TiCon.

Konfiguracja

Oprócz konwencjonalnych danych MTM wykorzystywać można swoje własne karty danych oraz komponenty czasowe. Dla tworzenia złożonych etapów konstrukcyjnych nie ma tu żadnych granic.

Produktywność

Zwiększ swoją produktywność przez zastosowanie odpowiednich środków eksploatacyjnych. TMU CALCULATOR® oferuje użytkownikom oszczędność do 50% czasu podczas tworzenia analiz MTM w porównaniu z konwencjonalnymi metodami.

Obsługa

Przejrzysta i intuicyjna obsługa pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy oraz na nieduży nakład pracy podczas szkolenia.

Przejrzystość

Standardy analityczne, zintegrowany katalog ze wskazówkami o błędach oraz zrozumiały wybór komponentów czasowych MTM również dla osób nowych w tej dziedzinie, zapewniają wyższą jakość danych i ułatwiają rejestrację procesu na miejscu.

Wprowadzanie danych

TMU CALCULATOR® wyposażony jest w klawiaturę z efektem pamięci i pozwala dodatkowo zapisywać oznaczenia komponentów na przykład z systemem SAP®. Oszczędza to czas i pozwala na zachowanie ciągłości standardów podczas opisywania procesów.

Funkcja foto/wideo

Przez zintegrowaną funkcję foto i wideo dostępna jest możliwość obrazowego dokumentowania kroków procesowych. Twórz analizy MTM, standardowe karty procesów oraz dokumenty szkoleniowe za jednym razem.

Wysyłka e-mail

Wysyłaj swoje analizy MTM za jednym wciśnięciem klawisza oraz bezpośrednio ze śledzenia procesu.

Wydruk PDF

Drukuj wyniki swojej pracy w wygodny sposób przez TMU CALCULATOR® i bezpośrednio włączaj do pracy swój personel obsługi. Pozwala to stworzyć atmosferę przejrzystości i zaufania w ramach rejestrowania procesów MTM.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Znaki handlowe

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

MTM, Method Time Measurement, KVP, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, CIP, continuous improvement process, Cut Corners.

TMU CALCULATOR®, TMU LOCALIZER® oraz CUT CORNERS® są zastrzeżonymi markami.

TMU CALCULATOR® posiada jednolitą, zróżnicowaną i twórczo ukształtowaną powierzchnię, któ‏ra jest zarejestrowana jako wzór. Cała powierzchnia jako taka jest przyporządkowywana rodzajowi wizualizacji technicznej. Ten rodzaj dzieła nie jest powiązany na stałe z konkretnym formatem wyświetlania i obejmuje całą powierzchnię, nawet jeśli rozpoznawalna jest ona łącznie przez wielokrotne zmienianie wyświetlanych treści. Ma ona również wpływ na wygląd reklamy towaru i opakowania produktu markowego TMU CALCULATOR®.

Opisane na tej stronie oznaczenia oprogramowania i sprzętu podmiotów trzecich są zastrzeżonymi znakami towarowymi i tak je należy traktować.

Firma Cut Corners® GmbH reprezentowana jest
przez międzynarodową kancelarię gospodarczą
i spółkę partnerską Taylor Wessing.