• Deutsch
 • English
 • 中文
 • 日本語
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenčina
 • Magyar
 • Svenska


Obszar zastosowania

Zarządzanie pracą i czasem

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR® znajduje zastosowanie w produkcji

 • jednostkowej
 • seryjnej
 • i masowej

któ‏rej poszczególne obszary zostały już zbadane z zastosowaniem standaryzowanych komponentów czasowych z systemów o wstępnie zdefiniowanych czasach*, jak np. Methods-Time Measurement (MTM) i cały czas mają być poprawiane lub oceniane na nowo od podstaw.

*Systemy wstępnie definiowanych czasów to procesy, ręczne procesy robocze, na których przebieg wpływają pracownicy, dzielone na ruchome elementy z przypisywanymi oddzielnie odtwarzalnymi wartościami czasów normatywnych.

Wstępnie zdefiniowanymi ruchomymi elementami mogą być przykładowo następujące czynności: docieranie, chwytanie, przynoszenie, łączenie, puszczanie, aktywowanie, cykle ruchowe, ruchy ciała, kontrole wizualne, ale również skomasowane czynności główne, takie jak wkręcanie, mocowanie/zwalnianie, wypakowywanie, czyszczenie, klejenie, zaznaczanie, montowanie znormalizowanych części, sprawdzanie lub mierzenie, transportowanie.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR® w planowaniu produkcji

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
W planowaniu produkcji TMU CALCULATOR® ma zastosowanie, w połączeniu z MTM, przy

 • tworzeniu
 • koncepcji
 • przekształcaniu/kształtowaniu
 • ocenie punktów ciężkości/li>

w danej dziedzinie

 • metody pracy
 • systemy pracy
 • opisy procesów roboczych
 • organizacja pracy
 • taktowanie
 • tworzenie przepływu materiałów
 • ergonomia
 • czasy produkcji
 • środki pomocnicze produkcji
 • LEAN Production
 • koncepcje montażu
 • przyjazność montażu
 • planowanie procesów produkcyjnych
 • planowanie linii produkcyjnych
 • optymalizacja procesów
 • odtwarzalność procesów roboczych
 • dokumenty szkoleniowe i wdrożeniowe
 • optymalizacja narzędzi i urządzeń
 • rachunek opłacalności optymalizacji procesów oraz propozycji racjonalizatorskich
 • analizy czasów

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR® w rozwoju/konstruowaniu

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
W rozwoju/konstruowaniu, w połączeniu z MTM, TMU CALCULATOR® ma zastosowanie przy

 • tworzeniu
 • koncypowaniu
 • przekształcaniu/kształtowaniu
 • opiniowaniu
 • ocenie

punktów ciężkości

 • kalkulacja wstępna
 • tworzenie i optymalizacja produktów
 • przyjazność montażu
 • zdolność procesowa
 • optymalizacja produktu
 • kreowanie narzędzi i urządzeń

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR® w koncepcjach danych

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
TMU CALCULATOR® jest wspierającym narzędziem dla różnych koncepcji danych, takich jak

 • całościowe systemy produkcyjne
 • optymalizacja, utrzymanie w ruchu i produkcja
 • CIP – Continuous Improvement Process (ciągły proces racjonalizatorski)
 • VSD – kształtowanie strumienia wartości
 • COE – Change-Over Efficiency (wydajność przezbrajania)
 • TPM – Total Productive Maintenance (Globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR® w szkoleniach

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
TMU CALCULATOR® jest wspierającym narzędziem podczas prowadzenia szkoleń w zastosowaniu systemów wstępnie definiowanych czasów. Oferuje on wysoką przejrzystość przez zrozumiałe kroki wyboru, przygotowane definicje, wskazówki i katalogi, które w każdym momencie mogą być przeglądane w ramach aplikacji mobilnej.