• Deutsch
  • English
  • 中文
  • 日本語
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Polski
  • Slovenčina
  • Magyar
  • Svenska


O nas

Kto chce optymalizować pracę innych, powinien być również gotowy do zoptymalizowania samego siebie.

Celem utworzenia firmy był rozwój i dystrybucja aplikacji związanych z zarządzaniem pracą i czasem dla przedsiębiorstw każdej wielkości.

Nasze rozwiązanie programowe było z biegiem lat coraz bardziej rozwijane, dołączano do niego kolejne funkcje i części programów. I tak w 2012 roku wydany został TMU CALCULATOR® (MTM Software / MTM App), który z sukcesem przeszedł testy u jednego z największych dostawców dla branży motoryzacyjnej oraz potwierdził się w swojej większej produktywności w porównaniu z konwencjonalnymi metodami.

Oprócz oferty programowej oferowane mogą być również kompletne, gotowe do zastosowania rozwiązania, któ‏e zawierają w sobie koncepcję sprzętową, realizację koncepcji sprzętowej, specjalne dopasowania oprogramowania, szkolenia oraz bieżącą opiekę (konserwacja i linia wsparcia technicznego) w ramach umów o konserwację, a także obejmują usługi/doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności i zarządzania czasem.

Oprócz dystrybucji i naszych działań w ramach MTM-Consulting pracujemy aktualnie nad aplikacją TMU LOCALIZER®, przeznaczonej do efektywnej wizualizacji/realizacji możliwych potencjałów, oraz związanego z tym nowego taktowania produkcji.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Damian Hojenski

Praktyk MTM / Doradca przedsiębiorstw
Prezes Cut Corners GmbH

Pan Hojenski posiada wszechstronną wiedzę w dziedzinie MTM, optymalizacji procesów, Lean Management, kształtowania systemów pracy oraz kwalifikowanej oceny potencjałów produkcyjnych. Swoje doświadczenia zbierał jako niezależny doradca przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej/lotniczej/zaopatrzeniowej i medycznej.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Reinhold Becze

Praktyk MTM / Deweloper oprogramowania
Prezes Cut Corners GmbH

Pan Becze dysponuje szeroką wiedzą w dziedzinie MTM, rozwoju oprogramowania oraz programowania. Oprócz podstawowej wiedzy z zakresu informatyki, jego pogłębiona wiedza obejmuje również znajomość języków programowania Objective C, Java, C, C++, technologie internetowe, takie jak HTML, Javascript, CSS, PHP, XML, aż do znajomości baz danych.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Unsere Dienstleistungen

Cut Corners GmbH jest czymś więcej niż tylko firmą doradczą przy optymalizacji z użyciem MTM. Do naszych specjalności należą również upraszczanie procesów gromadzenia danych oraz praktyczne postępowanie z innowacjami. Chcemy być dla naszych klientów godnym zaufania partnerem, który będzie im pomagał wzmacniać ich innowacyjność w przedsiębiorstwie wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi. Osiągamy to przez przejrzystość dla wszystkich uczestników na poszczególnych etapach technologicznych, wprowadzając wraz z nimi zmianę paradygmatów w optymalizacji produkcji.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

MTM-Consulting

MTM
Kształtowanie systemów roboczych
Manufacturing Process Optimization (optymalizacja procesu produkcji)
Lean Management

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Software-Solutions

Koncepcja
Tworzenie oprogramowania
Technologia informacyjna

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR®, TMU LOCALIZER® oraz CUT CORNERS® są zastrzeżonymi markami.

TMU CALCULATOR® posiada jednolitą, zróżnicowaną i twórczo ukształtowaną powierzchnię, któ‏ra jest zarejestrowana jako wzór. Cała powierzchnia jako taka jest przyporządkowywana rodzajowi wizualizacji technicznej. Ten rodzaj dzieła nie jest powiązany na stałe z konkretnym formatem wyświetlania i obejmuje całą powierzchnię, nawet jeśli rozpoznawalna jest ona łącznie przez wielokrotne zmienianie wyświetlanych treści. Ma ona również wpływ na wygląd reklamy towaru i opakowania produktu markowego TMU CALCULATOR®.

Opisane na tej stronie oznaczenia oprogramowania i sprzętu podmiotów trzecich są zastrzeżonymi znakami towarowymi i tak je należy traktować.