• Deutsch
 • English
 • 中文
 • 日本語
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenčina
 • Magyar
 • Svenska


Vaše výhody

1. Viac MTM v kratšom čase

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Náš vynález Vám poskytuje výhody

 • zníženia nákladov alebo
 • zvýšenia výkonu

u každého MTM užívateľa alebo záujemcu v oblasti

 • riadenia údržby existujúcich časových údajov
 • prehodnotenia alebo registrácie výrobných procesov

a ponúka prostredníctvom

 • integrovateľných pravidiel s automatickou korektúrou
 • zobrazenia v reálnom čase bez dodatočnej úpravy na “kancelárskom PC”

Vášmu podniku

 • gminimálne úsilie na zaškolenie budúcich MTM užívateľov (integrovateľné pravidlá s automatickou
  korektúrou)
 • vysokú transparentnosť pre pracovníkov vo výrobe (ihneď viditeľné výsledky)
 • vysokú akceptáciu v podnikovej rade
 • málo nákladné vyhodnotenie pracovných postupov, procesov, systémov a riešení
 • podporu pri vypracovaní súhrnných modulov pracovných postupov alebo skupín
 • sploľahlivý a cenovo výhodný servis na uskutočnenie úprav
 • štandardizované analýzy

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

2. Viac času na podstatné veci

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Využite novozískaný čas na vypracovanie a využitie potenciálov.

MTM-App, Method Time Measurement, KVP, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, CIP, continuous improvement process, Cut Corners.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

3. Vyššia akceptácia u Vašich pracovníkov pre MTM

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Personál pracovného a časového hospodárenia
 • Všeobecná akceptácia intuitívneho ovládania Tablet PC

 

Zamestnanci vo výrobe
 • Transparentnosť (pravidlá/automatická korektúra)
 • Prehľadné a ľahko pochopiteľné zobrazenie

 

Pre nezasvätených
 • ľahké uvedenie do MTM
 • prehľadné a ľahko pochopiteľné zobrazenie
 • mobilne vyvolateľné definície, pravidlá a upozornenia