• Deutsch
  • English
  • 中文
  • 日本語
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Polski
  • Slovenčina
  • Magyar
  • Svenska


O nás

Kto chce optimalizovať iných, ten by mal byť ochotný optimalizovať aj sám seba.

Zo samostatnej firmy, ktorú v roku 2008 založil Damian Hojenski, vznikla 2012 spolu s Reinholdom Becze firma Cut Corners GmbH.
(to cut corners = slov. “ísť najjednoduchšou alebo najkratšou cestou; skrátiť proces; prejsť k jadru veci”)
Založenie prebehlo s cieľom vyvíjať a predávať softvérové aplikácie pre pracovné a časové hospodárenie pre podniky každej veľkosti.

Naše softvérové riešenie bolo v priebehu posledných rokov nepretržite ďalej vyvíjané a boli dodatočne integrované ďalšie funkcie a programové časti. A tak vyšiel v roku 2012 TMU CALCULATOR® (MTM Software / MTM App), ktorý bol u jedného z najväčších automobilových subdodávateľov úspešne otestovaný a bola potvrdená jeho zvýšená produktivita v porovnaní s bežnými metódami.

Okrem výberu softvérov ponúkame aj kompletné riešenia na kľúč. Tieto obsahujú hardvérový koncept, hardvérové prevedenie, špeciálne prispôsobenie softvéru, školenia a stále poradenstvo (údržbu a hotline) v rámci zmluvy o údržbe, ako aj služby / poradenstvo v oblasti zvyšovania efektívnosti a časového hospodárenia.

Popri predaji a našich aktivitách v MTM-Consulting vyvíjame aktuálne TMU LOCALIZER® – aplikáciu na efektívnejšie zobrazenie / využitie potenciálu a s tým spojeného nového nastavenia postupnosti vo výrobe.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Damian Hojenski

MTM užívateľ / firemný poradca
Obchodný riaditeľ Cut Corners GmbH

Pán Hojenski disponuje rozsiahlymi vedomosťami v oblasti MTM, optimalizácie procesov, Lean Management, úpravy pracovných systémov a kvalifikovanom hodnotení potenciálov vo Vašej výrobe. Svoje skúsenosti získal ako nezávislý firemný poradca v automobilovom, leteckom, dodávateľskom a medicínskom odvetví.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Reinhold Becze

MTM užívateľ / softvérový vývojár
Obchodný riaditeľ Cut Corners GmbH

Pán Becze má rozsiahle znalosti o MTM, softvérovom vyvíjaní a programovaní. Popri elementárnych poznatkoch z informatiky siahajú jeho hlboké vedomosti od programovacích jazykov Objective C, Java, C, C++ cez webové technológie ako HTML, Javascript, CSS, PHP, XML až k databázovým systémom.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Naše služby

DiCut Corners GmbH je viac než len čiste poradenská firma na optimalizáciu podľa MTM. My stojíme za zásadami zjednodušenia registračných procesov a praktického presadenia inovácií. Chceme byť pre Vás tým spoľahlivým partnerom, ktorý Vám pomôže zvýšiť inovatívnu silu Vášho podniku spoločne so všetkými zúčastnenými. To dosiahneme prostredníctvom transparentnosti vo všetkých výrobných krokoch pre všetky strany a tak spolu s Vami dokážeme urobiť zásadnú zmenu v optimalizácii výroby.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

MTM konzultácia

MTM
Vytváranie pracovných systémov
Manufactoring Process Optimization
Lean Management

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Softvérové riešenia

Koncepcia
Vývoj softvéru
Informačná technológia

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR®, TMU LOCALIZER® a CUT CORNERS® sú registrované obchodné značky.

TMU CALCULATOR® sa vyznačuje jednotne, zreteľne a tvorivo konštruovaným povrchom, ktorý je zaregistrovaný ako chránená vzorka. Celý povrch sa ako taký priraďuje prevažne k autorskému dielu technického znázornenia.
Toto autorské dielo sa neviaže len na formát displeja, ale zahŕňa celý povrch, aj keď je tento celkovo rozlíšiteľný len viacnásobným striedaním obsahu na displeji. K dielo patrí aj reklama a obal značkového produktu TMU CALCULATOR®.

Na tejto stránke uvedené softvérové a hardvérové označenia tretích strán sú registrované obchodné značky a aj sa majú za ne považovať.