• Deutsch
  • English
  • 中文
  • 日本語
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Polski
  • Slovenčina
  • Magyar
  • SvenskaGör framstegen i ditt arbete mätbara.

Kontakt

Ezzel a tanúsítvánnyal az MTM SZÖVETSÉG e. V. a megfelelőségét
Elemzések digitális készítése MTM-UAS® + MTM-LOG® segítségével a Cut Corners GmbH TMU Calculator® segítségével
a jóváhagyási pecsét ”jóváhagyta az MTM ASSOCIATION” vizsgálati kritériumaival
meghatározott követelmények és szabványok. A részletes értékelési eredmény a
2023.11.13.-t a kapcsolódó értékelő jelentés dokumentálta.

Följande kriterier kontrollerades:
 Struktur för att visa de certifierade MTM-processbyggstenssystemen
 Korrekt visning och länkning av MTM-datakorten
 Funktionalitet för manuellt skapande och visning av MTM-analyser
 Mjukvarustyrt urval av MTM-processmodulerna baserat på piktogram
 Efterlevnad av reglerna för MTM ASSOCIATION e.V.
 Bädda in utdrag från användarstödskursdokumentationen

Se testrapport
approvedbyMTMA-Zertifikat_Cut Corners_TMU Calculator_MTM-UAS_2023-11-13_en.pdf


Kompatibilitet

Verktyget TMU CALCULATOR® bearbetar MTM-1®, MTM-UAS®, MTM-SD® eller MTM-LOG® (logistik) och är kompatibel med tidsekonomiska inventeringssystem som TiCon, CAPP, Delmia, eller TAKTIQ AssemblySuite.


Konfigurering

Utöver konventionella MTM-data kan du använda dina egna datakort och tidsbyggstenar. Det finns obegrändade möjligheter att skapa en komplex konstruktionsnivå.


Produktivitet

Öka din produktivitet genom att använda rätt driftsmedel. Verktyget TMU CALCULATOR® gör det möjligt för dig att spara tid när du skapar MTM-analyser och det upp till 50% i jämförelse med konventionella metoder.

Support

Den transparenta och intuitiva supporten gör att man lär sig verktyget snabbt och att det inte krävs så stora utbildningskostnader.

Transparens

Analysstandard, integrerat regelverk och felhänvisningar säkerställer högre datakvalitet.

Acceptans

Support och transparens lägger grunden för ett tillitsfullt samarbete.