• Deutsch
  • English
  • 中文
  • 日本語
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Polski
  • Slovenčina
  • Magyar
  • SvenskaZadbaj o możliwość dokonania pomiaru kroków roboczych

Kontakt

Z tym certyfikatem STOWARZYSZENIE MTM m.in. V. zgodność
Cyfrowe tworzenie analiz za pomocą MTM-UAS® + MTM-LOG z TMU Calculator® firmy Cut Corners GmbH
zgodnie z kryteriami testu pieczęcią zatwierdzenia „zatwierdzoną przez MTM ASSOCIATION”
określone wymagania i normy. Szczegółowy wynik oceny z
31.03.2022 & 13.11.2023 zostało udokumentowane w powiązanym raporcie z oceny.

Sprawdzono następujące kryteria:
 Struktura wyświetlania certyfikowanych systemów budulcowych procesu MTM
 Prawidłowe wyświetlanie i łączenie kart danych MTM
 Funkcjonalność ręcznego tworzenia i wyświetlania analiz MTM
 Programowy wybór modułów procesowych MTM na podstawie piktogramów
 Przestrzeganie zasad STOWARZYSZENIA MTM V
 Osadzanie fragmentów dokumentacji kursu wsparcia użytkownika

Zobacz raport z testu
approvedbyMTMA-Zertifikat_Cut Corners_TMU Calculator_MTM-UAS_2023-11-13_en.pdf


Kompatybilność

TMU CALCULATOR® przetwarza MTM-1®, MTM-UAS®, MTM-SD® lub MTM-LOG® (Logistyka) i jest kompatybilny z ekonomicznymi systemami zbierania danych, jak np. TiCon, TAKTIQ AssemblySuite, CAPP, lub Delmia.


Konfiguracja

Oprócz konwencjonalnych danach MTM wykorzystować można swoje własne karty danych oraz komponenty czasowa. Dla tworzenia złożonych etapów konstrukcyjnych nie ma tu żadnych granic.


Produktywność

Zwiększ swoją produktywność przez zastosowanie odpowiednich środków eksploatacyjnych. TMU CALCULATOR® oferuje użytkownikom oszczędność do 50% czasu podczas tworzenia analiz MTM w porównaniu z konwencjonalnymi metodami.

Obsługa

Przejrzysta i intuicyjna obsługa pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy oraz na nieduży nakład pracy podczas szkolenia.

Przejrzystość

Standardy analityczne, zintegrowany katalog wskazówek o błędach pozwala uzyskać wyższą jakość danych.

Akceptacja

Obsługa i przejrzystość to podstawowe elementy dla zapewnienia pełnej zaufania współpracy.