• Deutsch
 • English
 • 中文
 • 日本語
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenčina
 • Magyar
 • Svenska


Oblasť využitia

Pracovné a časové hospodárenie

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR® sa dá využiť v

 • zákazkovej
 • sériovej
 • a hromadnej výrobe,

ktorej oblasti so štandardizovanými časovými modulmi zo systémov dopredu stanovených časov*, ako napr. Methods-Time Measurement (MTM),

 • sú už vyhodnocované a nepretržite zlepšované,
 • alebo majú byť od základov prehodnotené.

*Systémy dopredu stanovených časov sú metódy, ktoré členia manuálne, pracovníkmi ovplyvniteľné pracovné činnosti do pohybových prvkov, ktorým priraďujú reprodukovateľné hodnoty časových noriem.

Preddefinovateľné pohybové prvky predstavujú napríklad nasledovné činnosti:
siahnutie, uchopenie, prinesenie, spájanie, pustenie, zapnutie, pohybové cykly, pohyby tela, vizuálne kontroly, ale aj súhrnné základné činnosti, ako napr. skrutkovanie, upínanie / uvoľnenie, rozbaľovanie, čistenie, lepenie, značenie, montáž štandardných súčiastok, kontrolovanie alebo meranie, preprava.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR® v plánovanej výrobe

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
V plánovanej výrobe nachádza TMU CALCULATOR® (MTM Software / MTM App) v kombinácii s MTM svoje využitie vo

 • vypracovaní
 • koncepcii
 • úprave a vytváraní
 • vyhodnotení

tematicky ústredných bodov

 • Pracovné metódy
 • Pracovné systémy
 • Opisy pracovných procesov
 • Organizácia práce
 • Nastavenie výrobnej linky
 • Nastavenie materiálového toku
 • Ergonómia
 • Výrobné časy
 • Výrobné pomôcky
 • LEAN Production
 • Montážne koncepty
 • Šetrnosť montáže
 • Plánovanie výrobných postupov
 • Plánovanie výrobných zariadení
 • Optimalizácia procesov
 • Reprodukovateľnosť pracovných postupov
 • Podklady pre školenie a zaúčanie
 • Optimalizácia náradia a prístrojov
 • Výpočet rentability optimalizácie procesov a zlepšovacie návrhy
 • Časové štúdie

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR® vo vývoji / konštrukcii

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Vo vývoji / konštrukcii nachádza TMU CALCULATOR® v kombinácii s MTM svoje využitie

 • vo vypracovaní
 • v koncepcii
 • v úprave a vytváraní
 • v posudzovaní
 • vo vyhodnotení

tematicky ústredných bodov

 • Predbežná kalkulácia
 • Tvorba a optimalizácia výrobkov
 • Šetrnosť montáže
 • Procesná spôsobilosť
 • Optimalizácia výrobkov
 • Úprava nástrojov a prístrojov

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR® v dátových konceptoch

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
TMU CALCULATOR® je pomocný pracovný nástroj pre rôzne dátové koncepty ako:

 • všestranné produkčné systémy
 • optimalizácia údržby a produkcie
 • CIP Continuous Improvement Process (nepretržitý proces zlepšovania)
 • VSD – Wertstrom-Design
 • COE – Change-Over Efficiency
 • TPM – Total Productive Maintenance

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR® na školeniach

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
TMU CALCULATOR® je pomocný pracovný nástroj na školeniach využívania systémov dopredu stanovených časov. Ponúka vysokú transparentnosť pomocou ľahko pochopiteľných ovládacích krokov, uložených definícií, upozornení a pravidiel, do ktorých je aj možné kedykoľvek nahliadnuť v mobilnej aplikácii.