• Deutsch
 • English
 • 中文
 • 日本語
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenčina
 • Magyar
 • Svenska


Användningsområde

Arbets- och tidsekonomi

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Verktyget TMU CALCULATOR® används i

 • stycketillverkning
 • serietillverkning
 • och masstillverkning

dess områden utvärderas med standardiserade tidsbyggstenar med av systemet förbestämda tider* som t ex Methods-Time Measurement (MTM) och förbättras kontinuerligt eller skall utvärderas från grunden igen.

*System för förbestämda tider är processer, manuella, som delar upp arbetsprocesserna i rörliga element som kan påverkas av de anställda och tilldelar till dessa användbara normtidsvärden.

Fördefinierade rörliga element kan vara t ex följande aktiviteter:
Räcka, gripa, komma med, infoga, släppa, manövrera, rörliga cykler, kroppsrörelser, visuella kontroller, men också sammanfattade kärnaktiviteter som att skruva, spänna/lossa, uppackning, rengöra, klistra, markera, montera normdelar, kontrollera och mäta, transportera.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Verktyget TMU CALCULATOR® i produktionsplaneringen

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
I produktionsplaneringen finner verktyget TMU CALCULATOR® (MTM Software / MTM App), i kombination med MTM, sitt användningsområde för

 • framställning
 • konception
 • omgestaltning/formgivning
 • värdering
 • utvärdering

av temats tyngdpunkter

 • Arbetsmetoder
 • Arbetssystem
 • Arbetsprocessbeskrivningar
 • Arbetsorganisation
 • Balansering
 • Skapande av materialflödet
 • Ergonomi
 • Produktionstider
 • Produktionshjälpmedel
 • LEAN Production
 • Monteringskoncept
 • Monteringsvänlighet
 • Planering av produktionsprocesser
 • Planering av produktionsanläggningar
 • Processoptimering
 • Reproducerbarhet av arbetsprocesser
 • Utbildnings- och informationsdokument
 • Verktyg- och anordningsoptimering
 • Lönsamhetsberäkning av processoptimeringar och förbättringsförslag
 • Tidsstudier

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Verktyget TMU CALCULATOR® i utvecklingen/konstruktionen

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
I utvecklingen/konstruktionen används verktyget TMU CALCULATOR®, i kombination med MTM för

 • Tillverkning
 • Konception
 • Omgestalning/formgivning
 • Bedömning
 • Värdering

av temats tyngdpunkter

 • Förkalkulering
 • Produktformgivning- och optimering
 • Monteringsvänlighet
 • Processvänlighet
 • Produktoptimering
 • Verktygs- och anordningsformgivning

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR® i datakoncept

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Verktyget TMU CALCULATOR® är ett stöd-verktyg för olika datakoncept som

 • Heltäckande produktionssystem
 • Optimering, underhåll och produktion
 • CIP – Continuous Improvement Process (kontinuerlig förbättringsprocess)
 • VSD – Värdeström – Design
 • COE – Change-Over Efficiency
 • TPM – Total Productive Maintenance

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Verktyget TMU CALCULATOR® i utbildning

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Verktyget TMU CALCULATOR® är ett stödjande verktyg för genomförande av utbildningar i användning av tider som förbestämts av systemet. Det har hög transparens genom förståeliga valmöjligheter, bakomliggande definitioner, hänvisningar och regelverk som kan visas när som helst även i mobil användning.