• Deutsch
 • English
 • 中文
 • 日本語
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenčina
 • Magyar
 • Svenska


MTM Software

TMU CALCULATOR® – Časy sa menia.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Prvá MTM aplikácia mobilná pre Tablet-PC na stanovenie časov na vykonanie zadania priamo na mieste.

Otestované a potvrdené najväčším automobilovým subdodávateľom. Kontaktujte nás, ak si želáte ďalšie informácie.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

MTM, Method Time Measurement, KVP, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, CIP, continuous improvement process, Cut Corners.

Vytvorte svoje analýzy priamo na mieste a prehrajte ich stlačením tlačidla do Vášho systému.

TMU CALCULATOR® (MTM Software / MTM App) spracováva systémy dopredu stanovených časov ako

 • MTM-1®
 • MTM-UAS®
 • MTM-MEK®
 • MTM-SD®
 • MTM-LOG® (Logistics)
 • MTM-Visual Inspection

a aj užívateľsky zamerané časové moduly ako napr.

 • Daimler C-Values, BMW SD (Standard Data)

Export dát z TMU CALCULATOR® je kompatibilný s programami časového hospodárenia ako

 • TiCon
 • TAKTIQ AssemblySuite
 • CAPP
 • Delmia
 • TMU LOCALIZER* (*vo vývoji)

Vysoká kvalita dát prostredníctvom integrovaných MTM pravidiel a upozorneniami na chyby.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

“Kto vlastne optimalizuje optimalizátora postupov?”

Základná myšlienka pri vývoji MTM aplikácie ako tablet riešenia bola vyvinúť funkčný a intuitívny softvér, pomocou ktorého sa dajú vytvoriť málo nákladné a pre tretiu stranu ľahko pochopiteľné MTM kalkulácie. Mimoriadna váha sa preto kládla aj na transparentnosť a chápanie u pracovníkov vo výrobe za účelom dosiahnutia zvýšenej akceptácie MTM. “Zvýšte svoju produktivitu nasadením správnych prevádzkových prostriedkov.”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


O TMU CALCULATOR®

Prostredníctvom systémov dopredu stanovených časov (napr. MTM) ponúka TMU CALCULATOR® reprodukovateľné metódy s jednoznačným pomerom medzi metódou a časom. Hodí sa predovšetkým na zviditeľnenie plytvania v rámci celého hodnotového reťazca, zníženie zbytočných nákladov a zvýšenie konkurencieschopnosti.

Svojou zvýšenou produktivitou v porovnaní s bežnými analytickými metódami je to optimálny nástroj na podporu vykonávania nepretržitých zlepšovacích postupov.

*TMU = Time Measurement Unit (slov. jednotka merania času)Čo ho poháňa

Impulzom na vývoj TMU CALCULATOR® bola osvedčená a jediná, a tým opäť aktuálna metóda na vytvorenie MTM analýz a modulov pracovných postupov v rôznych nadstavbách a ich zahustenie (doposiaľ: postup na papieri zdokumentovať, prepísať do registračného systému, stanoviť časové moduly).

Určite môže fakt, že dodnes veľmi úspešne používaná MTM metóda nepretržitého procesu zlepšovania bola z veľkej časti ušetrená, vyvolať dojem, že táto metóda je zjavne účelná, spoľahlivá a bez akéhokoľvek plytvania. Preto môže sotva ponúknuť nejaké optimalizačné spôsoby v zmysle nepretržitého procesu zlepšovania.

Preto podliehajú, čo sa tohto prípadu týka, posledné body „siedmych druhov plytvania“ (*) často len princípu napodobňovania namiesto pochopenia. Pritom by bolo treba len obrátiť ďalekohľad smerom na seba a spýtať sa, ako by som sa mohol ako “procesový optimalizátor“ sám optimalizovať?
Treba priznať, že tento výrok znie zvláštne a odstrašujúco a je zrejme dôvodom, prečo sa vývojár ako pohonná sila nepretržitého procesu zlepšovania tým skôr nechá odradiť a venuje radšej svoju celú pozornosť „zeleným pastvinám“ a „štíhlej výrobe“ u druhých.

Method Time Measurement TMU CALCULATORČo si myslí

Zámerom vývoja teda nebolo spochybniť MTM ako systému dopredu stanovených časov. Práve naopak, cieľom bola optimalizácia tohto doteraz oprávnene úspešného MTM metódy na meranie industriálnych výrobných procesov skrátením cesty vedúcej od sledovania postupov priamo na mieste cez dokumentáciu jednotlivých krokov na papieri až po zobrazenie na PC v zmysle nepretržitého procesu zlepšovania.
Pri vypracovaní MTM analýz sa dráhy chodu, zbytočné čakacie doby a akostné vady mohli zredukovať na takmer nepodstatnú mieru, čo vedie k vyššiemu nárastu produktivity.

MTM, Method Time Measurement, KVP, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, CIP, continuous improvement process, Cut Corners.Čo ho riadi

Cieľom je generovanie nadhodnoty, zvýšeného výkonu a produktivity v rámci plánovania práce alebo Manufacturing Engineering, ktoré sú vo výrobe už všadeprítomné. Náš produktový vývoj má za úlohu pracovníkom umožniť sa zamerať na ergonomické vytváranie pracovného miesta, inštruovanie pracovníkov výroby podľa pevne stanovených postupov, či na využitie potenciálov, a tým pre firmu alebo zákazníka vytvoriť nadhodnotu, ktorá mu zaistí trvalú konkurencieschopnosť.

mtm app tmu calculatorČo ho robí lepším

Ak berieme do úvahy výhradne len vynaložené úsilie a náklady na vytvorenie analýzy podľa MTM, tak zaberá redukcia úsilia pri TMU CALCULATOR® vyše 40% v porovnaní so všeobecne známymi analytickými metódami. Z tejto produktivity majú ťažiť stredne veľké podniky, ktoré kvôli nákladom alebo rentabilite upustili od zavedenia odmieňania na základe výkonu podľa MTM a museli prejsť na REFA určenie alebo odhadovanie potreby času. Práve z tohto dôvodu sme považovali za potrebné optimalizovať metódy na vytváranie analýz podľa MTM, a náklady na zavedenie MTM tak udržiavať na minimálnej a z podnikateľského hľadiska rentabilnej úrovni.—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Technické vlastnosti

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Kompatibilita

TMU CALCULATOR® spracováva medzi iným aj MTM-1®, MTM-UAS®, MTM-SD® alebo MTM-LOG® (Logistik) a je kompatibilný s registračnými systémami časového hospodárenia ako CAPP, Delmia alebo TiCon.

Konfigurácia

Okrem bežných MTM dát môžete používať aj vlastné dátové karty a časové moduly. Vytváraniu komplexných nadstavieb sa nekladú žiadne hranice.

Produktivita

Zvýšte svoju produktivitu nasadením správnych prevádzkových prostriedkov. TMU CALCULATOR® Vám v porovnaní s bežnými metódami ponúka vytváraním MTM analýz až 50 percentnú časovú úsporu.

Obsluha

Prehľadné a intuitívne ovládanie ponúka rýchly úvod do systému a vyžaduje veľmi krátky čas na zaškolenie.

Transparentnosť

Analyzačné normy, integrované pravidlá s upozornením na chyby a aj pre neodborníkov ľahko pochopiteľný výber časových MTM modulov Vám zaručia vyššiu kvalitu dát a uľahčia registráciu postupov priamo na mieste.

Zadávanie

TMU CALCULATOR® sa vyznačuje klávesnicou s pamäťovým efektom a dodatočne Vám dovoľuje ukladanie popisov komponentov napr. zo SAP®. Tento spôsob šetrí čas a priebežne umožňuje aj štandardné označovanie komponentov.

Fotografická a video funkcia

Pomocou integrovanej fotografickej a video funkcie máte možnosť každý krok postupu obrazne zdokumentovať. Vytvorte si jedným ťahom MTM analýzy, štandardné formuláre na pracovné procesy a školiteľské podklady.

Posielanie emailom

Pošlite svoje MTM analýzy len stlačením jediného tlačidla a priamo z Vášho sledovania postupov.

Tlač PDF

Vytlačte svoje výsledky pohodlne cez TMU CALCULATOR® a priamo zapojte svoj personál vo výrobe. To vytvorí transparentnosť a upevní dôveryhodnosť MTM registrácie postupov.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Ochranné známky

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

MTM, Method Time Measurement, KVP, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, CIP, continuous improvement process, Cut Corners.

TMU CALCULATOR®, TMU LOCALIZER® a CUT CORNERS® sú registrované obchodné značky.

TMU CALCULATOR® sa vyznačuje jednotne, zreteľne a tvorivo konštruovaným povrchom, ktorý je zaregistrovaný ako chránená vzorka. Celý povrch sa ako taký priraďuje prevažne k autorskému dielu technického znázornenia.
Toto autorské dielo sa neviaže len na formát displeja, ale zahŕňa celý povrch, aj keď je tento celkovo rozlíšiteľný len viacnásobným striedaním obsahu na displeji. K dielo patrí aj reklama a obal značkového produktu TMU CALCULATOR®.

Na tejto stránke uvedené softvérové a hardvérové označenia tretích strán sú registrované obchodné značky a aj sa majú za ne považovať.

Firma Cut Corners® GmbH je zastúpená
medzinárodnou advokátskou kanceláriou
a partnerskou spoločnosťou Taylor Wessing.