• Deutsch
  • English
  • 中文
  • 日本語
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Polski
  • Slovenčina
  • Magyar
  • Svenska


Om oss

Den som vill optimera andra, borde vara beredd att även optimera sig själv.

Av den enskilda firma som grundades 2008 av Damian Hojenski bildades 2012 tillsammans med Reinhold Becze företaget Cut Corners GmbH.
(to cut corners = sv. ” ta den enklaste eller kortaste vägen; förkorta processen; komma till punkt!)

Etableringen har skett med målet att utveckla programvaruanvändningar för arbets-och tidsekonomi för företag i alla storleksklasser och sälja dessa.

Vår programvarulösning har genom åren kontinuerligt utvecklats och vi har integrerat ytterligare funktioner och programdelar. 2012 skapade vi verktyget TMU CALCULATOR® (MTM Software / MTM App) som har blivit framgångsrikt testat hos en av de största fordonsleverantörerna och det har bekräftat sin högre produktivitet i jämförelse med konventionella metoder.

Utöver utbudet av programvara, kan vi även erbjuda dig nyckelfärdiga komplettlösningar som innehåller maskinvarukoncept, maskinvarurealisering, speciella anpassningar av programvaran, utbildningar och löpande handledning (underhåll och hotline) inom ramen för underhållsavtal och tjänster/rådgivning inom effektivitetsökning och tidsekonomi.

Förutom försäljningen och våra aktiviteter inom MTM-consulting utvecklar vi för närvarande även verktyget TMU LOCALIZER®, en applikation för effektiv framställning/omsättning av möjlig potential och därmed förbunden nybalansering av produktionen.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Damian Hojenski

MTM-praktiker / Företagsrådgivare
VD Cut Corners GmbH

Herr Hojenski har omfattande kunskaper i MTM processoptimering, lean management, arbetssystemgestaltning och kvalificerad värdering av potential för din produktion. Sina samlade erfarenheter kan han använda som självständig företagsrådgivare i fordon-/flyg-/levernas-och medicinbranschen.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Reinhold Becze

MTM-praktiker / programvaruutvecklare
VD Cut Corners GmbH

Herr Becze har omfattande kunskaper i MTM, programvaruutveckling och programmering. Utöver hans grundläggande kunskaper inom Informatik, sträcker sig hans fördjupade kunskaper i programmeringsspråk Objective C, Java, C, C++ över webbteknologier som HTML, Javascript, CSS, PHP, XML och databanksystem.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Våra tjänster

Företaget Cut Corners GmbH är mer än ett rent rådgivningsföretag för optimering enligt MTM. Vi står för förenkling av framställningsprocessen och praktisk hantering av innovationer. Vi vill vara en pålitlig partner för dig och hjälpa dig tillsammans med alla deltagande att höja innovationskraften i ditt företag. Detta uppnår vi genom transparens i alla processteg för alla deltagande och uppnår därmed tillsammans med dig ett paradigmskifte inom produktionsoptimeringen.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Consulting

MTM
Arbetssystemgestaltning
Manufacturing Process Optimization
Lean Management

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Software-Solutions

Konzeption
Softwareentwicklung
Informationstechnologie

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

TMU CALCULATOR®, TMU LOCALIZER® och CUT CORNERS® är registrerade varumärken.

Verktyget TMU CALCULATOR® har en enhetlig, differentierad och kreativt utformad yta som är införd som smakmönster. Hela ytan används för det mesta som arbetsyta i den tekniska framställningen. Denna arbetsyta är inte kopplad till ett skärm-format och skapar en hel yta, även när den går att känna igen endast om man flera gånger ändrar skärmens innehåll. Den präglar varureklamen och varuförpackningen av märkesprodukten TMU CALCULATOR®.

Programvaru- och maskinvarubeteckningar som tillhör tredje part och som nämns på denna sida är registrerade varumärken och skall hanteras som sådana.