• Deutsch
 • English
 • 中文
 • 日本語
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Polski
 • Slovenčina
 • Magyar
 • Svenska


MTM Software

TMU CALCULATOR® – Tiderna förändras.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Den första MTM-mmobilapplikationen för surfplattor för identifiering av börtider direkt på plats.

Framgångsrikt testat hos en av de största billeverantörerna. Kontakta oss för ytterligare information.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

MTM, Method Time Measurement, KVP, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, CIP, continuous improvement process, Cut Corners.

Skapa dina analyser direkt på plats och överför dem med ett knapptryck till ditt system.

Verktyget TMU CALCULATOR® (MTM Software / MTM App) bearbetar system för förbestämda tider som

 • MTM-1®
 • MTM-UAS®
 • MTM-MEK®
 • MTM-SD®
 • MTM-LOG® (Logistik)
 • MTM-okulärbesiktningar

och kundorienterade tidsbyggstenar som t ex

 • Daimler C-värden, BMW SD (Standard Data)

Dataexporten från verktyget TMU CALCULATOR® är kompatibel med tidsekonomiska program som

 • TiCon
 • TAKTIQ AssemblySuite
 • CAPP
 • Delmia
 • TMU LOCALIZER* – locker und leiser (*under utveckling)

Hög datakvalitet genom integrerat MTM-regelverk och felhänvisningar.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

”Vem optimerar egentligen processoptimeraren?!”

Grundtanken vid utveckling av en MTM-applikation som en surfplattelösning var att utveckla en funktionell och intuitivt användbar programvara som kan användas för att skapa MTM-uträkningar mer kostnadseffektivt och förståeligt för tredje part. Särskild vikt har lagts vid transparens och förståelsehos medarbetarna i tillverkningen, för att uppnå en högre acceptans för MTM. ”Öka din produktivitet genom att använda rätt driftsmedel.”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


Om verktyget TMU CALCULATOR®

Genom att bearbeta system för förbestämda tider (t ex MTM) levererar det reproducerbara metoder med en tydlig metod-tid-relation och är framför allt lämpligt för att visa slöseri längs hela värdekedjan, sänka onödiga kostnader och öka konkurrenskraften.

Med sin högre produktivitet i jämförelse med konventionella analysmetoder är det ett optimalt stödinstrument för att driva kontinuerliga förbättringsprocesser.

*TMU = Time Measurement Unit (sv. tidsmåttenhet)Varför skapades verktyget

Drivmedlet för att utveckla verktyget TMU CALCULATOR® var den ”gamla beprövade” och enda, dock igen aktuella, metoden för att skapa MTM-analyser och processbyggstenar för olika konstruktionsnivåer och deras förtätning (hittills: Dokumentera process på papper, skriva över i ett system, lägga till tidsbyggstenar.)

Säkert kan det faktum att den hittills väldigt framgångsrika användningen av MTM-processen till stor del har skonats från kontinuerliga förbättringsprocesser (KVP), tyda på att den är uppenbart användbar, pålitlig och fri från allt slöseri, dvs. kan inte erbjuda några eller nästa inga optimeringsansatser i form av KVP.

På det sättet faller här åtminstone de sista punkterna i ”7 typer av slöseri” (*) under den vanliga principen ”Kopiera i stället för förstå”. Här kan du bara vända på kikaren och fråga dig själv: hur jag kan optimera mig själv som ”processoptimerare”.
Vi kan medge att denna mening låter sällsam och skrämmande och det är väl därför den som driver en KVP-process blir avskräckt och hellre fokuserar helt på ”gröna ängar” och ”slimmad produktion” hos andra. Man behöver dock inte vara någon MTM-praktiker, företagsrådgivare eller lean-guru för att veta att det är skönare att visa och lösa andras problem är sina egna.

MTM, Method Time Measurement, KVP, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, CIP, continuous improvement process, Cut Corners.Tanken bakom

Tanken vid utvecklingen var alltså inte att ifrågasätta MTM som system för förbestämda tider, utan tvärtom att använda denna hittills rätt framgångsrika MTM-process för mätning av industriella tillverkningsprocesser och för att optimera dem genom att förkorta KVP-vägen från processhjälp på plats över dokumentering av de enskilda processtegen på papper fram till visning på dator. Olika vägar, onödiga väntetider, kvalitetsbrister kan minskas till nästan obetydliga värden, vilket leder till hög produktivitetsökning genom att skapa MTM-analyser.

MTM, Method Time Measurement, KVP, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, CIP, continuous improvement process, Cut Corners.Vad styr verktyget

Målet är att generera en merprestation och produktivitetsökning i arbetsförberedelsen (SV) eller i Manufacturing Engineerings (ME), alltså något som redan finns i produktionen. Vår produktutveckling skall ge medarbetarna möjlighet att lägga mer fokus på den ergonomiska arbetsplatsutformningen, på att informera medarbetare i produktionen enligt fastställda bör-processer eller på omsättning av möjlig potential och därmed generera ett mervärde för företaget eller kunden och varaktigt säkra konkurrenskraften.

mtm app tmu calculatorVad gör verktyget bättre

Om man ser enbart på kostnaden för att skapa en analys enligt MTM, så ligger kostnadsreduceringen med verktyget TMU CALCULATORS® på över 40% i jämförelse med allmänt kända analysmetoder. Denna produktivitet skall hjälpa medelstora företag som måste avstå från införande av prestationslön enligt MTM av kostnads- och lönsamhetsskäl och måste använda en refa-tidsidentifiering eller gissa tider. Just därför tyckte vi att det var nödvändigt att optimera metoderna för att skapa en analys enligt MTM och därmed hålla nere kostnaderna för införandet av MTMså att det blir lönsamt från företagets synpunkt.

TMU CALCULATOR® Den första MTM-appen för surfplattor, vad gäller metoder och tidsplanering


—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Tekniska funktioner

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Kompatibilitet

Verktyget TMU CALCULATOR® bearbetar bl annat MTM-1®, MTM-UAS®, MTM-SD®, MTM-LOG® (logistik) eller Daimler C-värden och är kompatibel med tidsekonomiska system som CAPP, Delmia eller TiCon.

Konfigurering

Utöver konventionella MTM-data kan du använda dina egna datakort och tidsbyggstenar. Det finns obegrändade möjligheter att skapa en komplex konstruktionsnivå.

Produktivitet

Öka din produktivitet genom att använda rätt driftsmedel. Verktuyget TMU CALCULATOR® erbjuder en tidsbesparning vid skapandet av MTM-analyser på upp till 50% i jämförelse med de konventionella metoderna.

Support

Den transparenta och intuitiva supporten gör att man lär sig verktyget snabbt och att det inte ställs så stora krav på utbildning..

Transparens

Analysstandarder, integrerat regelverk med felhänvisningar och ett även för fackfrämmande personer förståeligt val av MTM-tidsbyggstenar säkerställer en högre datakvalitet och gör det lättare att påbörja processen på plats.

Inmatning

Verktyget TMU CALCULATOR® har ett tangentbord med minneseffekt och tillåter dig att skapa ytterligare komponentbeteckningar från t ex SAP®. Detta sparar tid och möjliggör även en genomgående standard vid processbeskrivningar.

Foto-/videofunktion

Tack vare den integrerade foto- och videofunktionen har du möjlighet att dokumentera processteg med bilder. Skapa MTM-analyser, standard-processblad och utbildningsdokument på en gång.

E-post-utskick

Skicka dina MTM-analyser med ett knapptryck och direkt från processföljen.

PDF-utskrift

Skriv ut dina resultat bekvämt över verktyget TMU CALCULATOR® och bind direkt in din produktionspersonal. Detta skapar transparens och förtroende för MTM-processupptagningen.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Varumärken

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

MTM, Method Time Measurement, KVP, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, CIP, continuous improvement process, Cut Corners.

TMU CALCULATOR®, TMU LOCALIZER® och CUT CORNERS® är registrerade varumärken.

Verktyget TMU CALCULATOR® har en enhetlig, differentierad och kreativt utformad yta som är införd som smakmönster. Hela ytan används för det mesta som arbetsyta i den tekniska framställningen. Denna arbetsyta är inte kopplad till ett skärm-format och skapar en hel yta, även när den går att känna igen endast om man flera gånger ändrar skärmens innehåll. Den präglar varureklamen och varuförpackningen av märkesprodukten TMU CALCULATOR®.

Programvaru- och maskinvarubeteckningar som tillhör tredje part och som nämns på denna sida är registrerade varumärken och skall hanteras som sådana.

 

Företaget Cut Corners® GmbH representeras av den
internationella ekonomibyrån och partnerföretaget
Taylor Wessing.